“Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu zəngin tarixi memarlıq və arxeoloji abidələr diyarı kimi ən qədim daş dövrünün yadigarı olan “Avey” məbədinin adı ilə adlandırılıb.

TARİXİ ABİDƏLƏR

Qazax rayonu “Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğunun ərazilərində olan dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin

 

SİYAHISI

 

Arxeoloji abidələr

Abidənin
inventar №

Abidənin adı

Tarixi

Yerləşdiyi ünvan

24

Damcılı mağara düşərgəsi

Paleolit dövrü

Qazax r. Daş Salahlı kəndi

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin

SİYAHISI

 

Memarlıq abidələri

Abidənin
inventar №

Abidənin adı

Tarixi

Yerləşdiyi ünvan

281

Məbəd

V-VIII əsrlər

Y.Əskipara kəndi,5 km.şərqdə

283

Alban məbədi

VII-əsr

Daş Salahlı kəndi

Arxeoloji abİdələr

 

Abidənin inventar№

Abidənin adı

Tarixi

Yerləşdiyi ünvan

1234

Yaşayış yeri
(Tağlarbəyli)

Ilk orta əsrlər

Abbasbəyli kəndindən  400 m.aralı

1235

Yataq yeri yaşayış məskəni

Daş dövrü

Daş Salahlı kəndi, Acı dərə ərazisi

1240

Börgün ağzı yaşayış yeri

Son tunc dövrü

Daş Salahlıdan Əli Bayramlıya gedən yolun 500 m. qərbi

 1241

Daş Salahlı kurqanı

Son tunc-ilk dəmir   dövrü

D.Salahlı kəndinin girəcəyi

1242

Qanlı təpə yasayıs yeri

Son tunc, dəmir dövrü

Daş Salahlı kəndi 800m ş.

1244

Göl yeri yaşayış məskəni

Son tunc, dəmir dövrü

Daş Salahlı və Qazaxbəyli kəndlərinin arasında

1245

Boz Təpə yaşayış yeri

Son tunc dövrü

Daş Salahlı kəndindən 1 km. şərqdə

1246

Bərgin ağzı kurqanları

Tunc dövrü.

Daş salahlı kəndi, “Bərgin ağzı” ərazisi

1247

Daşlı çökək yaşayış yeri.

Tunc dövrü

Daş Salahlı kəndi, “Daşlı

çökək” ərazisi

1248

Daşlı çökək kurqanları

(6 ədəd)

Tunc dövrü.

Daş Salahlı kəndi,

“Daşlı çökək” ərazisi

1249

Yovşanlı təpə kurqanları (8 ədəd)

Tunc dövrü.

Daş Salahlı kəndi,”Daşlı çökək” ərazisindən şərqdə.

1250

Ağ dərə kurqanları (2ədəd)

Tunc dövrü.

Daş Salahlı kəndi,”Daşlı çökək” ərazisindən qərbdə.

1251

Kurqanlar (3ədəd)

Tunc döcvrü.

Daş Salahlı kəndi, Mərdanlı dam   yeri   ərazisində.

1252

Çoban Qurban oğlu kurqanı

Tunc dövrü.

Daş Salahlı kəndi,”Xəzallının ağzı” ərazisində.

1253

Kurqanlar

Tunc dövrü.

Daş Salahlı kəndi,”Dəlləkli”   qəbristanından cənub tərəfdə

1254

Təbii Süni mağaralar

(10-a qədər)

İlk orta əsrlər.

Daş salahlı kəndi,Avey məbədinin cənub və qərb hissələrində

1255

Su hovuzu.

(Anbarı)

İlk orta əsrlər.

Daş Salahlı kəndi,Avey məbədindən 150-200m.qərbdə

1256

Xalxal şəhərinin yeri

Antik dövr və ilk orta əsrlər

Daş Salahlı kəndi,Avey dağı Şiş qaya dağının ətrafında

1257

Narın qalası

Antik dövr  və ilk orta əsrlər

Daş Salahlı kəndi,Avey dağı Şiş qaya və Qızıl qaya arasında

1258

Alban bütpərəst məbədi

Antik dövrü.

Daş Salahlı kəndi,Avey dağı Şiş qayada

1259

Qaya kasavari yalaqlar

Antik dövrü.

Daş Salahlı kəndi,Avey dağıŞiş qayada

1260

Daş su anbarı (2 ədəd)

Antik dövrü.

Daş Salahlı kəndi,Avey dağı Şiş qayanın c.ş və şm.q.tərəfındə

1261

Su hovuzu

Antik dövrü.

Daş Salahlı kəndi, Avey dağı   Qızıl qayanın başında

1262

Yel dəyirmanının tiklisinin qalıqları

Antik dövrü,orta əsrlər

Daş Salahlı kəndi,Avey dağı Qızıl qayanın başında

1263

Qollu qaya qalaçası

Orta əsrlər

Daş Salahlı kəndi,Avey dağı  Qollu qayanın üstündə

1264

Rza Çal yaşayış yeri və qəbiristanlığı

Son tunc-dəmir dövrü

Daş Salahlı kəndi,  Avey  dağı

1265

Alban  qəbiristanlıgı

Antik dövr-orta əsrlər

Daş Salahlı kəndi,  Avey dağının ətəyində

1266

Damcılı mağarası

Antik dövrü

Daş Salahlı kəndi,Avey dağı,   Damcılı bulağının üstündə

1267

Koroğlu mağarası

IV-V əsrlər
Antik dövr

Daş Salahlı kəndi,Avey dağı, Qara bulaqdan 300-500 şimalda

1278

Yeraltı yol

XIV əsrlər

Y.Əskipara kəndi

1279

Yeraltı su kəməri

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin

SİYAHISI

 

Memarlıq abidələri

Abidənin
inventar №

Abidənin adı

Tarixi

Yerləşdiyi ünvan

4511

Damcılı bulağı

Daş Salahlı kəndi.

4518

Qüllə

XVI əsr

Y.Əskipara kəndi.

4519

Qatır körpüsü

XII-XIII əsr

Y.Əskipara kəndi.

4520

Qızıl Hacılı körpüsü

Y.Əskipara kəndi.

4521

Kazım körpüsü

Y.Əskipara kəndi.

4522

Qulucanlı körpüsü

Y.Əskipara kəndi.

4523

Hamam qalıqları

Y.Əskipara kəndi.

4524

Koroğlu qalası

Y.Əskipara kəndi.

4525

Türbə

Y.Əskipara kəndi.

4532

Dəyirman

A.Əskipara kəndi.

4533

Alban məbədi

A.Əskipara kəndi.

4534

Göyəzən qalası

IX- XII əsrlər

Alpout kəndi,Göyəzən dağı ətrafı

4539

Nəsib ağa  körpüsü

Məzəm  kəndi.

 

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin

SİYAHISI

Arxeoloji abidələr

 

Abidənin inventar№

Abidənin adı

Tarixi

Yerləşdiyi ünvan

5849

Bağça qəbiristanlığı

Son orta əsr.

Daş  Salahlı kəndi. Qara su çayı sahilində.

5850

Haqverdi ağa körpüsü

XIX əsr.

Daş  Salahlı kəndi. Qara su çayı üzərində.

5851

Qədir körpüsü

XIX əsrin sonu

Daş  Salahlı kəndi. Qara su çayı üzərində.

5852

Şəhərgah

Orta əsrlər.

Yuxarı Əskipara kəndi.

Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri( xalq- daş heykəltaraşlıq) abidələri.

Abidənin inventar№

Abidənin adı

Yerləşdiyi ünvan

6160

Daş qoç fiquru

Daş  Salahlı kənd qəbiristanlığı.

6161

Daş qoç fiquru

Daş  Salahlı kənd qəbiristanlığı.

6162

Sənduqə

Daş  Salahlı kənd qəbiristanlığı.

6163

Sənduqə

Daş  Salahlı kənd qəbiristanlığı.

6164

Sənduqə

Daş  Salahlı kənd qəbiristanlığı.

Yeni

Abidənin adı

Yerləşdiyi ünvan

1

Abbasbəyli qəbirstanlığı

1 ədəd sənduqə,ərəb əlifbalı qəbirlər

Abbasbəyli kəndi, Yolun kənarı,sağ tərəf

2

Tağlarbəyli kənd qəbirstanlığı
1 ədəd sənduqə

Abbasbəyli kəndi.

3

Tağarbəyli kənd qəbirstanlığı
Pir

Abbasbəyli kəndi.

4

Tağarbəyli kənd qəbirstanlığı
At fiquru

Abbasbəyli kəndi.

5

Alpoud kənd qəbirstanlığı
At fiquru

Alpoud kəndi, Yolun sağ tərəfində

6

Bəzəkli baş daşı

Göyəzən dağında

7

Şəkər qala məbəd kompleksi

Y.Əskipara kəndi

8

Məmməd Koxa bulağı

Damcılı bulağından aşağıda

9

Safa bulağı

Daş Salahlı kəndi, Damcılı bulağı ilə Məmməd Koxa bulağının arasında

10

Kor bulaq

Daş Salahlı kəndi,Avey dağının cənubu, Qara sa tərəf

11

Qocamanlı bulağı

Daş Salahlı kəndi,Ağdərə ərazisi

12

Cəfər bulağı

Daş Salahlı kəndi,Ağdərə ərazisi

TARİXİ ABİDƏLƏR
Spread the love