“Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu zəngin tarixi memarlıq və arxeoloji abidələr diyarı kimi ən qədim daş dövrünün yadigarı olan “Avey” məbədinin adı ilə adlandırılıb.

10 may 2021-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilən “HAYDAR ALİYEV ULUSLARARASI KONGRESİ”

10 may 2021-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilən “HAYDAR ALİYEV ULUSLARARASI KONGRESİ”ndə “Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu “DAHİ ŞƏXSİYYƏT HEYDƏR ƏLİYEV” adlı məqalə ilə iştirak etmişdir (onlayn şəkildə).

10 may 2021-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilən “HAYDAR ALİYEV ULUSLARARASI KONGRESİ”
Spread the love