“Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu zəngin tarixi memarlıq və arxeoloji abidələr diyarı kimi ən qədim daş dövrünün yadigarı olan “Avey” məbədinin adı ilə adlandırılıb.

“Nizami Məqbərəsinin Tarixi və taleyi haqqında” beynəlxalq seminar

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 05 yanvar 2021-cinil tarixli Sərəncamına əsasən ölkəmizdə “Nizami ili” nin elan olunması ilə əlaqədar olaraq 10.09.2021-ci il tarixində Nizami Gəncəvi Məqbərəsi Kompleksinin təşkilatçılığı ilə “Nizami Məqbərəsinin Tarixi və taleyi haqqında” beynəlxalq seminar kecirilib. Seminarda “Avey” Dövlət Tarix Mədəniyyət qoruğunun işçiləri də iştirak etmişdir.

“Nizami Məqbərəsinin Tarixi və taleyi haqqında” beynəlxalq seminar
Spread the love