“Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğu zəngin tarixi memarlıq və arxeoloji abidələr diyarı kimi ən qədim daş dövrünün yadigarı olan “Avey” məbədinin adı ilə adlandırılıb.

Muzeyimiz zənginləşir.

Maddi – mədəni irsimizə, tarixmizə sahib çıxaq. Belə maddi mədəniyyət nümunələrini qoruğumuzda sərgiləyək.


Muzeyimiz zənginləşir.
Spread the love